Wettelijk bericht

Reizen Van Renterghem respecteert uw privacy

Reizen Van Renterghem stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Reizen Van Renterghem publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Reizen Van Renterghem op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via een koppeling onderaan op elke webpagina van onze website.

Websites waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Reizen Van Renterghem nv eigenaar is.

Reizen Van Renterghem nv heeft haar maatschappelijke zetel te
8000 Brugge – Korte Zilverstraat 6.

Koppelingen naar websites die niet van Reizen Van Renterghem zijn
De website van Reizen Van Renterghem kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Reizen Van Renterghem. Reizen Van Renterghem heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Reizen Van Renterghem. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Reizen Van Renterghem. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan Reizen Van Renterghem. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Informatie die wordt verzameld

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit
Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als lid van Reizen Van Renterghem. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Reizen Van Renterghem verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Op de website van Reizen Van Renterghem kan u informatie opvragen, bepaalde diensten bestellen, lid worden of uzelf registreren voor één van onze activiteiten. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren om contact met u op te nemen en gegevens inzake uw opleiding en werkverleden.

We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze diensten of activiteiten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze diensten en activiteiten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.

Niet-persoonsgegevens zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit
Reizen Van Renterghem verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Reizen Van Renterghem gebruiken.

Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de Reizen Van Renterghem website, unieke URL's die zijn bezocht binnen www.rvr.be, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina's van www.rvr.be maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening.

Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

Reizen Van Renterghem verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Reizen Van Renterghem deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Reizen Van Renterghem maakt gegevens van haar leden beschikbaar voor alle entiteiten waarvan Reizen Van Renterghem eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'.

Reizen Van Renterghem sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Reizen Van Renterghem ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen aan Reizen Van Renterghem. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Reizen Van Renterghem geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.